T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI KALİTE KOMİSYONU

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN Üye
Araş. Gör. Ömer UZUNEL Üye
Şb. Md. Melike UÇAR Üye
Olusturulma Tarihi:2017-08-03 12:39:58
Guncelleme Tarihi: 2019-10-14 09:48:32