Üniversitemiz Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde yeni kurulan Toprak Analiz Laboratuvarı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013/1 sayılı "Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş Yetki ve Denetim Genelgesi" ne istinaden ilgili komisyon tarafından gerekli incelemelerde bulunularak "Toprakta Temel Analizler Kapsamından" (Kapsam 1) akredite edilmiş olup, Laboratuvarımız Kırşehir ve Bölgesine hizmet vermeye başlamıştır. Laboratuvarımızda hem akademik çalışmalar hem de çiftçilerin toprak analizleri yapılacaktır.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-05-17 12:58:19
Guncelleme Tarihi: 2016-12-27 12:00:11