Merkezimizde kullanmakta olduğumuz Elemental Analiz Cihazı 900 °C’yi bulan sıcaklıkta, 1-3 mg olarak tartılan katı maddelerin yakma yoluyla C,H,N,S ve O element yüzdelerini yüksek hassasiyette tayin edebilmektedir.

 

Elemental analiz cihazı ile;

 

* Petrokimya Endüstrisi(yağlar ve türevler)

* Endüstriyel Kimya (polimer)

* Çevre (toprak, sediment, su,)

* İlaçlar

* Protein analizi

gibi homojen olan bütün organik bileşiklerin mikro analizi yapılabilmektedir.

 

Maddelerin yapısında bulunan Karbon, Kükürt, Azot, Oksijen ve Hidrojen element yüzdelerini yüksek hassasiyette tayin edebilmektedir. Bu amaçla:

 

* Petro Kimya

* Tarım

* Gıda

 

İlaç sanayileri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

 

İlgili Akademik Personel:

Öğr. Gör. Dr. Murat ÇINARLI

 

Olusturulma Tarihi:2014-02-20 07:21:13
Guncelleme Tarihi: 2019-03-14 10:30:22