Makerbot Replicator 2, 3D yazıcı ile 3D modelleri oluşturulan obje ve yapıların modelleri yapılmaktadır. STL formatında alınan veriler, PLA filamentler ile oluşturulmaktadır. Tersine mühendislik, tasarım, mimarlık, arkeoloji vb. bir çok farklı alanda kullanılmaktadır.

 

İlgili Akademik Personel:

Araş. Gör. Ömer UZUNEL

Olusturulma Tarihi:2015-12-24 13:08:27
Guncelleme Tarihi: 2016-01-06 12:39:58