Küresel konumlandırma sistemidir. Uydulardan alınan veriler aracılığı ile yeryüzündeki her hangi bir noktanın x,y,z, bilgilerini vermektedir. Özellikle haritacılık, şehir plancılığı, arkeoloji, mimarlık vb. alanlarda kullanılmaktadır. 

 

İlgili Akademik Personel:

Araş. Gör. Ömer UZUNEL

Olusturulma Tarihi:2015-12-24 13:08:13
Guncelleme Tarihi: 2016-01-06 11:41:34