GPS'den alınan koordinatlarla ya da serbest olarak oluşturulan yerel bir ağ içerisinde nokta verileri alarak bir mekanın ya da topoğrafyanın sayısallaştırılmasında kullanılmaktadır. Haritacılık, şehir planlama, arkeoloji, mimarlık vb. alanlarda kullanılmaktadır.

 

İlgili Akademik Personel:

Araş. Gör. Ömer UZUNEL

Olusturulma Tarihi:2015-12-24 13:07:56
Guncelleme Tarihi: 2016-01-06 11:41:04