Cihazın Adı: Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FT-IR) / Fourier Dönüşümlü Raman Modülü

Cihazın Markası: Thermo Scientific

Cihazın Modeli: Nicolet 6700 FT-IR / NXR FT-Raman Modül

 

Akademik alanda ve endüstri laboratuvarlarında çok geniş uygulama alanına sahip olan titreşimli spektroskopi, Kızılötesi Spektroskopisi ve Raman Spektroskopisi olarak ikiye ayrılır. Her iki yöntemde bir molekül veya bileşik yapısında bulunan bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler verir.

 

Kızılötesi (IR) Spektroskopisi; temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. FTIR-ATR ünitesi ile absorpsiyon bantlarının dalga boyunda azalma meydana getirilerek daha az emekle ve örnek kalınlığından bağımsız olarak soğurganlığı çok fazla olabilen farklı maddelerin spektrum analizlerine olanak sağlamaktadır. Bu cihaz ile, her türlü katı, sıvı ve gaz numunelerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılabilmektedir. Cihaz orta ve uzak infrared bölgede (7.400 - 375 cm-1) çalışmaktadır.

 

Diğer bir teknik olan Raman Spektroskopisi ise moleküldeki bağların ışığı esnek olmayan şekilde saçmasıyla çalışır. Raman saçılımı ancak titreşim sırasında değişen bağ kutuplaşmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden kızılötesi-aktifliği olmayan moleküller eğer kutuplaşma değişimi gerçekleştirebiliyorlarsa Raman-aktif özellik gösterirler. Bundan dolayı bu iki spektroskopik yöntem birbirlerini tamamlayıcıdır. Raman cihazı 1064 nm InGaAs laser (max. 2W) kullanmaktadır.

 

Kullanım Alanları: FTIR spektroskopisi, özellikle kimya ve eczacılık alanlarında, malzeme testlerinin kalite kontrol aşamasında, araştırmalarda ve akademik çalışmalarda oldukça sık kullanılmaktadır. Özellikle ATR tekniği polimer, köpük, tekstil, boya, sır gibi kaplama maddelerin analizlerinde oldukça etkindir.

Raman Spektroskopisi, Malzeme bilimi, kimya, doğa bilimleri, jeolojik bilim, değerli maden bilimi, adli tıp, arkeoloji ve sanat alanlarında etkili bir biçimde kullanılmaktadır.

 

Örnek Özellikleri: Ölçümler FT-IR için katı, sıvı ve gaz örneklerde, FT-Raman için katı ve sıvı örneklerde yapılabilir.

 

İlgili Akademik Personel:

1. Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI

2. Öğr. Gör. Esra ÇINARLI

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-16 11:13:14
Guncelleme Tarihi: 2021-05-31 09:10:15