Alev Fotometresi, modern teknolojiler kullanarak 5 farklı elementin (Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li) ve Baryum (Ba)) kolaylıkla ve hassas bir şekilde ölçülmesini sağlayan yüksek kalite ve yüksek performanslı bir cihazdır.

Cihaz: JENWAY / PFP7 Flame Photometer

Alev Fotometresi’nin içerdiği özellikler:

• Sodyum (Na), Potasyum (K), Lityum (Li), Kalsiyum (Ca) ve Baryum (Ba) elementleri için ayrı detektörler ve bunlara ek olarak bir de Alev (IR) Sensörü

• İki noktalı veya çok noktalı kalibrasyon seçenekleri

• Kalibrasyon birim seçenekleri: ppm, mg/l, meq/l, mmol/l

• Hava kompresörü

• Elektronik hava kontrolü ile yüksek perfomans

• 0-1 V tam ölçekli grafik kaydedebilen voltaj çıkışı

• Gaz regulatörü

• Propan ve bütan gazı ile kullanabilme seçenekleri

• Üniversal voltaj girişi

 İlgili Akademik Personel:

1. Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN

2. Öğr. Gör. Dr. Murat ÇINARLI

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-16 11:12:34
Guncelleme Tarihi: 2018-10-30 08:01:53