Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları  hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir. Ölçülen elemente özel kullanılan oyuklu katot lambasından yayılan ışınım mevcut alevden geçirilerek parçalı katı hal dedektör tarafından ölçülür. Analizi yapılacak örnek aleve gönderilir, örneğin içinde ilgili element mevcutsa, lambadan gelen ışınımı absorplar ve böylece ışınımın şiddeti azalır. Absorplanan ışınım miktarı örneğin içinde bulunan elementin derişimiyle doğrudan bağlantılıdır.

Cihaz: Agilent 240 AA Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Özellikler
Sistem:
Gerçek Çift Işınlı, hızlı döteryum zemin düzeltme
Dedektör: Yüksek verimli,parçalı katı hal dedektör
Lambalar: Oyuk Katot Lambalar   i.) Mn,Cu,Zn,Fe Multi lamba
                                                             ii.) Na,K Multi Lamba
                                                             iii.) Pb Lamba
                                                             iv.) Mg,Al,Ca Multi Lamba

Uygulama Alanları:  Su ve Çevre Analizleri
                                    Jeokimyasal Analizler
                                    Gıda analizleri
                                    Metalurjik Analizler

 

 İlgili Akademik Personel:

1. Öğr. Gör. Dr. Murat ÇINARLI

2. Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN

Olusturulma Tarihi:2015-11-16 11:12:08
Guncelleme Tarihi: 2018-10-30 07:54:29