Floresans ve Yapı: En iyi lüminesans π bağları olan moleküllerde dahası düşük enerjili π→ π* geçişine sahip aromatik halkalı moleküllerde görülür. Fakat bazı heterosiklik aromatik halkalar floresans özelliği göstermezler. Bunlara örnek olarak piridin, furan, pirol ve tiyofen verilebilir. Yapısal Esnemezlik (Rijidite): Yüksek esneklik derecesi olan moleküllerin çarpışma olasılıkları yüksek olduğundan floresans özellikleri düşüktür.

 

Çözücü Etkisi: Polar çözücü, π→ π* geçişi için gerekli enerjiyi düşürür. Bundan dolayı tercih edilir.

 

Çözücü Viskozitesi: Daha viskoz çözeltiler çarpışma deaktivasyonunu (içsel, dışsal dönüşümler, titreşimsel durulmalar) düşürdüğünden dolayı tercih edilir.

 

Ağır Atom Etkisi: Eğer çözücü ağır atom içeriyorsa, floresans kuantum verimi azalacaktır ve fosforesans artacaktır.

 

Sıcaklık Etkisi: Sıcaklığın yükselmesi moleküllerin çarpışma olasılıklarını arttıracaklarından floresans ışıma azalır.

 

pH Etkisi: Birçok bileşik bazik ve hafif bazik çözeltilerde floresans özellik gösterirken bazıları asidik ortamda floresans özellik gösterir.

 

Çözünmüş Oksijen Etkisi: Floresans şiddetini genelde azaltır.

 

* Biyolojik ürünlerin analizinde,

* Eczacılıkta aktif madde miktarı tayininde,

* Kimyasal ürünlerin aktivitelerinin tayini yapılabilmektedir.

 

 İlgili Akademik Personel:

Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN

 

Olusturulma Tarihi:2014-02-20 07:27:25
Guncelleme Tarihi: 2019-03-14 10:29:17