Raman saçılması sırasında saçılan ışığın enerjisinde molekül ile etkileşen ışığınkine göre oluşan fazlalık veya azlık ışıkla etkileşen molekülün titreşim enerji düzeyleri arasındaki enerji farkları kadardır. Bu nedenle Raman saçılmasının spektroskopik incelenmesi ile de moleküllerin titreşim enerji düzeyleri hakkında bilgi edinilebilir. Bu tür bir spektroskopik yöntemi Raman spektroskopisi adını alır. Bu yöntemde molekül ile etkileşen ışığın dalgaboyuna göre saçılan ışığın dalga boyunda oluşan farklar ölçülür.

Cihaz: Thermo Scientific / DXR-Raman Mikroskobu

Cihazın spektral aralığı:  532 nm’de 50-3500 cm-1 ;  780 nm’de 50-3400 cm-1

Uygulama Alanı: Görünür bölgedeki ışık kaynakları ile moleküldeki titreşimleri inceler.

 

İlgili Akademik Personel:

Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN

 

Olusturulma Tarihi:2014-02-20 07:25:13
Guncelleme Tarihi: 2019-03-14 10:29:31