MİSYON

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini daha üst seviyelere taşımak ve bu çerçevede ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile girişimcilerin her türlü ürün, süreç, test, ölçüm ve analiz gereksinimlerini merkezin olanakları ölçüsünde karşılamaktır.

 

VİZYON

 Misyonumuz doğrultusunda, teknolojiye dayalı alanları, ileri teknoloji araştırmaları ile destekleyerek sanayi ve üniversitelerimizin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler.

Olusturulma Tarihi:2014-02-20 07:54:44
Guncelleme Tarihi: 2017-09-21 10:58:51