Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı, Kırşehir’ in yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olması sebebiyle bu kaynakların açığa çıkartılması ve değerlendirilmesini, yörenin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmeyi, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve araştırmacılara destek vermeyi amaçlar. Laboratuvar bünyesinde bulunan cihazlar ile talep edilen analizlerin gerçekleştirilmesini, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemeyi ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler kapsamında AHİLAB; Toprak Analiz Laboratuvarı, Kültür-Tabiat Varlıkları Belgeleme ve Analiz Laboratuvarı, Spektroskopik Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

 

Rektörlüğe bağlı bir merkez olarak yapılandırılan AHİLAB, Ahi Evran Üniversitesi dışındaki araştırmacılara da hizmet vermektedir.

Olusturulma Tarihi:2014-02-20 07:52:30
Guncelleme Tarihi: 2017-08-23 11:20:14