Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarımız bünyesinde bulunan HPC-sistemi kullanıcılarıyla 01.12.2015 tarihinde bir araya gelinerek sistemin kullanımı ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Sistemin daha elverişli bir şekilde kullanılabilmesi için sistem kullanıcılarının görüşleri alındı. Sistemde yer alan mevcut DFT hesaplamalarını temel alan programların aktif kullanılabilmesi için ilgili çalışma konuları üzerinde duruldu.

Sonuç olarak; sistemin, laboratuvarımız Danışma Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan SÜRÜCÜ ve öğretim elemanımız Uzm. Ahmet İYİGÖR tarafından yeniden yapılandırılarak daha elverişli bir hale getirileceği hususunda fikir birliğine varıldı.

HPC-sistemi ile ilgili gelişmeler duyurulmaya devam edecektir.