Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde bulunan GC/MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi) cihazının 16-18 Kasım 2015 tarihleri arasında Redoks firma mühendisleri tarafından cihaz aplikasyon ve validasyonu yapılmış olup kullanıcı eğitimleri laboratuvarımız personeli Uzm. Murat ÇINARLI, Uzm. Ahmet İYİGÖR, Uzm. Abdullah CANDAN verilen eğitime katılarak cihaz hakkında bilgi edinerek standart ve örnek analizlerini gerçekleştirmişlerdir.

GAZ KROMATOGRAFİSİ

GC/MS (GC/Kütle Spektrometresi); GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Cihaz GC ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir.

GC Ünitesi: Başlıca enjeksiyon, kolon, dedektör ve fırın kısımlarından oluşmaktadır.

 

1. Enjeksiyon: GC ünitesinde Autosampler ve Thermo Headspace enjeksiyon kısımları mevcuttur.

2. Kolon: Kolonlar örneğin kromatografik ayrımının meydana geldiği yerlerdir. Değişik uygulamalar için farklı tipte ve uzunlukta kolonlar kullanılır.

3. Fırın: Kolon fırını yüksek ısıl kararlılık, hızlı ısıtma soğutma ve hava sirkülasyonu ile homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar. Böylece analizin performansı ve kromatografik piklerin doğruluğu artar.

MS Ünitesi: EI (Elektron İyonizasyonu) iyonlaştırma modu içerir. Kütle aralığı 1-1050 u’dur.