İlgili Akademik Personel:

1. Öğr. Gör. Dr. Murat ÇINARLI

2. Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN